02/07/2022 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặc thoái hậu nhập kinh
賊退後入京

Tác giả: Kwon Pil - 권필

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2017 06:59

 

Nguyên tác

故園荊棘沒黃埃,
歸客空携一影來。
千里山河流戰血,
百年城闕有荒臺。
南天畫角何時盡,
西塞鳴鑾幾日回。
獨向松郊尋舊路,
斷雲喬木有餘哀。

Phiên âm

Cố viên kinh cức một hoàng ai,
Quy khách không huề nhất ảnh lai.
Thiên lý sơn hà lưu chiến huyết,
Bách niên thành khuyết hữu hoang đài.
Nam thiên hoạ giác hà thời tận,
Tây tái minh loan kỷ nhật hồi.
Độc hướng tùng giao tầm cựu lộ,
Đoạn vân kiều mộc hữu dư ai.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gai góc vườn xưa nhuốm bụi vàng,
Người xa đem chiếc bóng về cùng.
Muôn dặm non sông còn máu chảy,
Trăm năm thành quách chỉ rêu phong.
Tù và rúc mãi bao giờ dứt,
Xa giá khi nào tiếng rộn vang.
Lủi thủi rẽ tùng tìm lối cũ,
Mây chiều, cây cỏ cũng bi thương.
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kwon Pil » Tặc thoái hậu nhập kinh