27/10/2021 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đu quay

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2014 18:21

 

Theo con lượn vòng theo chiếc đu quay
Nhong nhong bài ca "Ba làm con ngựa"
Nhong nhong đời ba vòng quay quá nửa
Không đủ làm nên mùa xuân tuổi thơ
Con trôi bềnh bồng theo những ước mơ
Chân ngựa qua truông qua đèo xa ngái
Đâu biết đời ba một lần ngó lại
Vó mỏi sườn non nhớ cỏ hiên nhà
Theo con lượn vòng những ước mơ xa
Dẫu mòn trong ba vòng quay năm tháng
Run run tay mình
chạm
bờ vô - hạn
Một vòng quay thôi
cũng đủ xót xa
Nguồn: H. Man, Mưa mùa bất chợt (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Đu quay