28/11/2021 22:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ vũ bất năng hành cư sơn dân sạn nhị tam nhật
遇雨不能行居山民棧二三日

Tác giả: Nguyễn Quang Bích - 阮光碧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2016 08:55

 

Nguyên tác

連朝風雨滯人行,
孤舍蕭蕭百感生。
五夜更殘眠不得,
簷聲淒滴又泉聲。

Phiên âm

Liên triêu phong vũ trệ nhân hành,
Cô xá tiêu tiêu bách cảm sinh.
Ngũ dạ canh tàn miên bất đắc,
Thiềm thanh thê trích hựu tuyền thanh.

Dịch nghĩa

Mưa gió liên miên làm chậm trễ cuộc hành trình của ta
Nơi lữ xá tịch mịch phát sinh trăm mối cảm xúc
Trằn trọc suốt năm canh không sao ngủ được
Tiếng mưa rơi tí tách ở thềm nhà hoà với tiếng suối reo

Bản dịch của Đông Xuyên

Gió sớm, mưa mai, đi khó sao!
Nghỉ lều trơ trọi, cảm trăm chiều!
Suốt đêm không ngủ, năm canh trắng,
Tiếng giọt gianh hoà tiếng suối reo!
Nguồn: Ngư Phong thi trích dịch (Nguyễn Quang Bích), Đông Xuyên tự xuất bản, Sài Gòn, 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Bích » Ngộ vũ bất năng hành cư sơn dân sạn nhị tam nhật