28/03/2023 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trịnh Đán

Tác giả: Thẩm Thệ Hà - Tạ Thành Kỉnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 22:58

 

Gió cừu thổi lạc ngàn mây,
Ôi! Vàng võ lắm cho gầy nét thu.
Đời buồn như kẻ chinh phu:
Lên yên! Vó ngựa cầu thu nhịp đều…

Quan san mấy dặm phù kiều
Đem tơ đất Việt se liều đất Ngô.
“Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”.

Trữ la nhớ giải mây vàng,
Đem thân này đổi muôn vàng mộng kia.
Đêm nằm nghe gió vương tơ;
Đêm nằm nghe gió làm thơ má hồng.

Canh tàn lắng giọt sầu đông,
Xe dê chừng với lá đồng đã sang.
Thẹn mình nép bóng long nhan
Trông vời đất Việt hai hàng lệ sa.
1946

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thệ Hà » Trịnh Đán