30/05/2024 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam hồ
南湖

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 16:55

 

Nguyên tác

湖上微風入檻涼,
翻翻菱荇滿回塘。
野船著岸偎春草,
水鳥帶波飛夕陽。
蘆葉有聲疑霧雨,
浪花無際似瀟湘。
飄然篷艇東歸客,
盡日相看憶楚鄉。

Phiên âm

Hồ thượng vi phong nhập hạm lương,
Phiên phiên lăng hạnh mãn hồi đường.
Dã thuyền trước ngạn ôi xuân thảo,
Thuỷ điểu đới ba phi tịch dương.
Lô diệp hữu thanh nghi vụ vũ,
Lãng hoa vô tế tự Tiêu Tương[1].
Phiêu nhiên bồng đĩnh đông quy khách,
Tận nhật tương khan ức Sở[2] hương.

Dịch nghĩa

Trên hồ gió nhẹ bay vào trong thuyền mát mẻ
Rau cỏ bay phấp phới cả một hồ chung quanh
Thuyền chốn quê dập vào bờ tựa vào cỏ xuân
Chim nước đem theo sóng bay về hướng tịch dương
Lau lách gây tiếng động ngỡ là sương dầm xuống
Rừng hoa nhấp nhô không bến bờ như sông Tiêu Tương
Khách đông du phiêu nhiên với chiếc thuyền lá
Suốt cả ngày nhìn nhau mà nhớ đến quê hương nước Sở

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hồ đưa gió nhẹ mát hiên nhà
Lăng hạnh chờn vờn phủ lối qua
Thuyền nội kề bờ vùng cỏ biếc
Đàn âu chở sóng ánh dương tà
Rì rào mưa móc hàng lau lách
Bát ngát Tiêu Tương lớp sóng hoa
Một lá chơi đông người thảng thích
Ngày ngày trông ngóng nẻo quê xa
Nam hồ: tức hồ Động Đình ở bờ nam sông Trường Giang, thuộc huyện Nhạc Dương tỉnh Hồ Nam.

[1] Tên đất, ở phía nam hồ Động Đình, nơi sông Tiêu và sông Tương hợp lưu để vào hồ.
[2] Tên nước cũ thời Xuân Thu, nay là tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc. Du khách từ miền duyên hải đi chơi hồ trở về nhà, phải xuôi đông trên sông Trường Giang. “Ức Sở hương” trong bài ngụ ý nhớ hồ trong đất Sở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Nam hồ