26/06/2024 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gọi gió

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2024 22:11

 

Gió ơi gió ơi
Gió đến với tôi
Lau giúp mồ hôi
Uớt đầm trán mẹ.

Gió đi nhanh nhé
Mẹ đang phơi rơm
Dành trâu bò ăn
Những ngày giá rét.

Trời làm nắng rát
Cong cả cán xêu
Thương mẹ rất nhiều
Gió chiều tôi nhé.

Tôi hãy còn bé
Chưa giúp được gì
Gió nhận lời đi
Cho tôi vui với
Gió ơi gió ơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Thanh » Gọi gió