13/08/2022 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hữu phù tô 2
山有扶蘇 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 20:02

 

Nguyên tác

山有喬松,
隰有遊龍。
不見子充,
乃見狡童。

Phiên âm

Sơn hữu kiều tùng,
Thấp hữu du long.
Bất kiến tử sung,
Nãi kiến giảo đồng.

Dịch nghĩa

Trên núi có cây tùng trụi lá,
Dưới thấp có cỏ long mọc lan ra khắp nơi.
Không gặp người đẹp trai tử tế,
Lại chỉ thấy thằng con nít gian xảo này.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi cao có mọc cây tùng,
Những nơi dưới thấp cỏ long lan đầy.
Không hề gặp kẻ đẹp trai,
Gặp nhằm thằng bé giỏi tài xảo gian.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

kiều: cây đứng thẳng lên mà không cành, cũng viết du, cành lá phóng túng mọc lan ra.
long: thứ cỏ đỏ, hồng thảo, có một tên là mã lục, lá to mà màu trắng.
tử đô: người con trai đẹp đẽ tử tế.
giảo đồng: đứa con nít giảo hoạt, gian trá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Sơn hữu phù tô 2