26/11/2020 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tống Hạ Chiêm
臨江送夏瞻

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:47

 

Nguyên tác

悲君老別我霑巾,
七十無家萬里身。
愁見舟行風又起,
白頭浪裏白頭人。

Phiên âm

Bi quân lão biệt lệ triêm cân,
Thất thập vô gia vạn lý thân.
Sầu kiến chu hành phong hựu khởi,
Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân.

Dịch nghĩa

Thương anh lúc tuổi già ly biệt, lệ ướt đẫm khăn,
Tuổi bảy mươi không nhà cửa, thân nơi vạn dặm.
Buồn trông lúc thuyền đi, gió lại nổi lên,
Ông lão bạc đầu ở giữa lớp sóng bạc đầu.

Bản dịch của Tản Đà

Muôn dặm thương anh, lệ biệt sầu
Bảy mươi tuổi tác cửa nhà đâu?
Buồn trông trận gió theo thuyền nổi
Sóng bạc đầu quanh khách bạc đầu
Nguyên chú: “Chiêm niên thất thập dư” 瞻年七十餘 (Chiêm hơn bảy mươi tuổi).
Nguồn: Tạp chí Ngày nay, số 124, ngày 21-8-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lâm giang tống Hạ Chiêm