02/04/2023 13:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần Nhân Tông
陳仁宗

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:46

 

Nguyên tác

世出金仙應運生,
擔當大事武功成。
中庸自是聖能事,
戒行須知苦用情。

Phiên âm

Thế xuất kim tiên[1] ứng vận sinh,
Đảm đương đại sự vũ công thành.
Trung dung[2] tự thị thánh năng sự,
Giới hạnh tu tri khổ dụng tình.

Dịch nghĩa

Kim tiên giáng thế, ứng vận mà sinh,
Gánh vác việc lớn, hoàn thành võ công.
Đạo “Trung dung” tự là sở năng của bậc thánh,
Phải dụng công gian khổ trong khi giới hạnh.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ứng vận, kim tiên xuống cõi trần,
Đảm đương việc lớn, rực công huân.
“Trung dung”, bậc thánh tài gìn giữ,
Giới hạn nhọc lòng, khổ tấm thân.
[1] Đồng tử mình vàng, chỉ việc hoàng hậu nằm mơ thấy tiên đồng giáng sinh, sinh ra vua Nhân Tông.
[2] Đạo Trung dung, một triết lý của đạo Nho, chủ ý là không thiên lệch, không thay đổi. Hai câu thơ cuối có ý cho là vua Trần Nhân Tông quá say mê đạo Phật, đáng lý chỉ cần ông theo đạo Nho đúng mức là đủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Trần Nhân Tông