17/01/2022 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công chúa Anh Tư

Tác giả: Châu Sương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2019 16:36

 

Công chúa Anh Tư, em gái vua
Cầm kỳ thi hoạ, ngựa tài đua
Diệt Nguyên quốc sắc thành binh khí
Công đức hương thơm suốt vạn mùa
11-2010

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Sương » Công chúa Anh Tư