08/07/2022 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngục trung tạp kỷ nhị thập lục thủ kỳ 13
獄中雜紀二十六首其十三

Tác giả: Trần Cung Doãn - 陳恭尹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2021 11:16

 

Nguyên tác

九月寒如此,
今年閏較催。
蕭條天外雨,
飛灑粵王臺。
風定聞新雁,
人來說早梅。
江山寥落處,
登望幾時開。

Phiên âm

Cửu nguyệt hàn như thử,
Kim niên nhuận giác thôi.
Tiêu điều thiên ngoại vũ,
Phi sái Việt vương đài[1].
Phong định văn tân nhạn,
Nhân lai thuyết tảo mai.
Giang sơn liêu lạc xứ,
Đăng vọng kỷ thời khai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng chín trời lạnh như thế,
Năm nhuận giục giã tháng dài.
Mưa suốt ngoài trời tịch mịch,
Nước đổ xuống Việt Vương đài.
Gió ngưng tiếng nhạn nghe rõ,
Người đến nói sớm về mai.
Giang sơn đây nơi lưu lạc,
Lên nhìn lúc nào hoa khai.
[1] Đài do Triệu Đà cho xây, có di chỉ tại Quảng Châu, nơi tác giả bị tù.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cung Doãn » Ngục trung tạp kỷ nhị thập lục thủ kỳ 13