18/01/2021 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tiên thi

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 08:53

 

Chú huyện Thanh Liêm khéo giở trò,
“Bồ tiên[1] thi” lại lấy vần bồ.
Nghênh ngang võng lọng nhờ ông sứ,
Ngọng nghẹo văn chương giở giọng ngô.
Bồ chứa miệng dân chừng bật cạp,
Tiên[2] là ý chú muốn vòi xu!
Từ vàng sao chẳng luôn từ bạc,
Không khéo mà roi nó phết cho.
[1] Cái roi bằng cỏ bồ mà Lưu Khoan, một ông quan đời Hán nổi tiếng nhân từ, dùng để đánh tội nhân. Dựa vào điển này, tên tri huyện đã mở cuộc thi thơ và ra đầu đề là “bồ tiên thi” ngầm ý khoe mình là người biết thương dân.
[2] “Tiên” nghĩa là cái roi, đồng âm với chữ “tiên” nghĩa là đồng xu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Bồ tiên thi