02/07/2022 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 07
竹枝歌其七

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:51

 

Nguyên tác

湘南湘北蕙花開,
樹頭樹底猿亂哀。
雲巢九疑虞帝廟,
雨昏三峽楚王臺。

Phiên âm

Tương nam, Tương bắc huệ hoa khai,
Thụ đầu, thụ để viên loạn ai.
Vân sào Cửu Nghi Ngu đế miếu,
Vũ hôn Tam Giáp Sở vương đài.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Hoa huệ nở khắp Tương nam, Tương bắc
Vượn kêu buồn từ gốc đến ngọn cây
Mây đùn lớp núi Cửu Nghi miếu Thuấn
Đài Sở vương Tam Giáp phủ mưa đầy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 07