26/05/2022 09:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Ngọc Trinh công chúa ảnh đường
過玉貞公主影堂

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 08:32

 

Nguyên tác

夕照臨窗起暗塵,
青松繞殿不知春。
君看白髮誦經者,
半是宮中歌舞人。

Phiên âm

Tịch chiếu lâm song khởi ám trần,
Thanh tùng nhiễu điện bất tri xuân.
Quân khan bạch phát tụng kinh giả,
Bán thị cung trung ca vũ nhân[1].

Dịch nghĩa

Nắng chiều qua cửa sổ làm rõ các hạt bụi ẩn trong không khí,
Thông xanh quanh chùa như không biết xuân đã về.
Bạn hãy coi vị tóc bạc đang ngồi tụng tinh kia,
Nửa như cung nữ chuyên múa hát trong cung vua.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều chiếu rõ bụi qua song
Xuân đến vô tình với rặng thông
Xem vị bạc đầu ngồi tụng niệm
Nửa như cung nữ múa trong cung
Ngọc Trinh công chúa là danh hiệu dân gian phong tặng riêng cho một vị nữ cư sĩ tu đạo Phật đã chứng quả. Công chúa ở đây có thể có nghĩa là con gái của Ngọc Hoàng. Ảnh đường là căn phòng riêng trong chùa (hoặc đạo quán) có bàn thờ thờ di ảnh của ai đó.

[1] Tục lệ của đời Đường, khi vua băng hà, các cung phi, cung nữ của vua đều phải vào chùa tu cho đến mãn đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Quá Ngọc Trinh công chúa ảnh đường