28/10/2020 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều Hồ Tây

Tác giả: Xuân Tùng - Nguyễn Xuân Tùng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2009 18:47

 

Anh lại về một thoáng Hồ Tây
Bảng lảng mặt hồ sương cô tịch
Bao tìm kiếm chưa một lần tới đích
Ghế công viên còn ấm chỗ ai ngồi
1990
Nguồn: Vườn cổ tích/ NXB Văn hoá, 1994.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Tùng » Chiều Hồ Tây