26/05/2022 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 8 - Phước Tượng
詠富祿八景其八-福象

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:55

 

Nguyên tác

堆山抽出一支龍,
一頓一起相接續。
橫開驿路势崔嵬,
立望山形如象伏。
當年駕幸偶停驂,
奉錫嘉名福象岩。
山溪到此限南北,
富禄七總歸北三。
馬蹟崩洪復渡海,
重重營寨起靈蔡。
翠雲山势極巍峩,
囬顧堆山外朝拜。
脫胎根骨下平沙,
村落相望千萬家。
知止安洋数百里,
京城一望大包羅。

Phiên âm

Đôi sơn trừu xuất nhất chi long,
Nhất đốn nhất khởi tương tiếp tục.
Hoành khai dịch lộ thế tồi ngôi,
Lập vọng sơn hình như tượng phục.
Đương niên giá hạnh ngẫu đình tham,
Phụng tích gia danh Phước Tượng nham.
Sơn khê đáo thử hạn Nam Bắc,
Phú Lộc thất tổng quy bắc tam.
Mã tích băng hồng phục độ hải,
Trùng trùng dinh trại khởi Linh Thái.
Thuý Vân sơn thế cực nguy nga,
Hồi cố Đôi Sơn ngoại triều bái.
Thoái thai căn cốt hạ bình sa,
Thôn lạc tương vọng thiên vạn gia.
Tri chỉ an dương sổ bách lý,
Kinh thành nhất vọng đại bao la.

Dịch nghĩa

Núi Cao Đôi nảy ra một chi long
Một lặn, một nổi cùng theo nhau
Giăng ngang đường trạm dịch thế cao vút
Đứng ngắm dáng núi như voi phục
Năm ấy ngự giá có dừng xem
Được ban tên là đá Phước Tượng
Núi khe đến đây ngăn Nam Bắc
Bảy tổng Phú Lộc, quy Bắc ba
Gáy ngựa lỡ to bằng uống biển
Từng lớp doanh trại trỗi Linh Thái
Thế núi Thuý Vân khá cao lớn
Quay nhìn lại núi Cao Đôi bên ngoài để chầu lạy
Thoát ra gốc rễ, đi xuống cát bằng
Thôn xóm liền nhau ngàn vạn nhà
Biết dừng, yên với biển mấy trăm dặm
Trông về kinh thành thấy quá bao la

Bản dịch của Hạ Thái

Núi Cao Đôi nảy một chi long
Lặn nổi theo nhau khắn khít lòng
Đường vượt đất cao qua trạm dịch
Dáng nằm voi phục uốn lưng cong
Lần vua ngự giá đến đây xem
Phước Tượng ban tên giáng chỉ kèm
Khe núi Bắc Nam ngăn giới Tổng
Bảy về Phú Lộc, Bắc ba thêm
Vó ngựa duỗi chân băng xuống biển
Hành doanh Linh Thái chốn hùng oai
Thuý Vân thế núi hàng cao lớn
Ngoái cổ Cao Đôi chầu lạy ngoài
Gốc rễ thoát ra xuống cát bằng
Xóm làng liền lạc lối đi băng
Biết dừng với biển hằng trăm dặm
Vọng hướng kinh thành rộng rãi chăng
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 8 - Phước Tượng