30/10/2020 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiêm thị khê phóng ca hành
嚴氏溪放歌行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2014 07:50

 

Nguyên tác

天下甲馬未盡銷,
豈免溝壑常漂漂。
劍南歲月不可度,
邊頭公卿仍獨驕。
費心姑息是一役,
肥肉大酒徒相要。
嗚呼古人已糞土,
獨覺志士甘漁樵。
況我飄轉無定所,
終日戚戚忍羈旅。
秋宿霜溪素月高,
喜得與子長夜語。
東遊西還力實倦,
從此將身更何許。
知子松根長茯苓,
遲暮有意來同煮。

Phiên âm

Thiên hạ giáp mã vị tận tiêu,
Khởi miễn câu hác thường phiêu phiêu.
Kiếm Nam tuế nguyệt bất khả độ,
Biên đầu công khanh nhưng độc kiêu.
Phí tâm cô tức thị nhất dịch,
Phì nhục đại tửu đồ tương yêu.
Ô hô cổ nhân dĩ phân thổ,
Độc giác chí sĩ cam ngư tiều.
Huống ngã phiêu chuyển vô định sở,
Chung nhật thích thích nhẫn ky lữ.
Thu túc sương khê tố nguyệt cao,
Hỉ đắc dữ tử trường dạ ngữ.
Đông du tây hoàn lực thực quyện,
Tòng thử tương thân cánh hà hứa.
Tri tử tùng căn trường phục linh,
Trì mộ hữu ý lai đồng chử.

Dịch nghĩa

Trong trời đất áo giáp với ngựa chưa tiêu tan,
Sao lại có thể đi vào hang, ngòi mà tiêu dao cho được.
Vùng Kiếm-nam đã không thể sống qua ngày,
Các quan lớn vùng biên giới đó lại ngông nghênh hợm hĩnh.
Dù gắng gổ hay lè phè cũng cùng một bọn như nhau,
Thịt béo rượu ngon ăn uống đều đều.
Than ôi người xưa đều hoá ra bùn đất cả,
Chỉ biết rằng người có chí lui về sống như người đánh cá kiếm củi.
Vì thân ta lênh đênh không có chỗ nhất định,
Suốt ngày rầu rầu nơi xa lạ.
Thu này nơi suối đầy sương, trăng sáng trên cao,
Mừng được có ngươi (suối), để nói chuyện trong đêm dài.
Đi về đông, trở lại tây, sức lực kiệt quệ rồi,
Tới đây thân này còn mong gì nữa?
Biết rằng gốc thông cạnh bên ngươi có nấm mọc,
Nên chiều hôm có ý định tới hái đem về nấu ăn.

Bản dịch của Nhượng Tống

Đời loạn lạc còn chưa yên hết
Bước long đong đói, chết chi thường
Kiếm Nam ngày tháng đau thương
Ngoài biên các tướng rặt phường kiêu xa
Ở không được, đi ra càng uổng
Được miếng ăn ngụm uống đấy thôi
Anh hùng xương đã mục rồi
Biết thân, chí sĩ tìm nơi lánh mình
Phận bèo bọt lênh đênh đây đó
Nỗi không nhà sầu khổ hôm mai
Trăng cao, sương nặng suối ngoài
Truyện trò cùng bác nối lời thâu đêm
Xuôi ngược mãi sức xem đã mệt
Đi vào đâu nào biết rồi ra?
Phục linh sẵn gốc thông già
Về ăn kẹ bác dễ mà lại hơn!
(Năm 763)

Nguyên chú: "Khê tại Lãng Châu đông bách dư lý" 溪在閬州東百餘裏 (Suối ở phía đông Lãng Châu hơn trăm dặm).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nghiêm thị khê phóng ca hành