04/07/2020 19:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu ngư bất đắc
釣魚不得

Tác giả: Lý Thuấn Huyền - 李舜弦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 15:58

 

Nguyên tác

盡日池邊釣錦鱗,
芰荷香里暗消魂。
依稀縱有尋香餌,
知是金鉤不肯吞。

Phiên âm

Tận nhật trì biên điếu cẩm lân,
Kỵ hà hương lý ám tiêu hồn.
Y hy túng hữu tầm hương nhị,
Tri thị kim câu bất khẳng thôn.

Dịch nghĩa

Cả ngày ngôi bên ao câu cá vẩy đẹp,
Hương sen và ấu thơm lịm cả hồn.
Có lẽ vì mồi thả xuống thơm quá,
Cá biết có lưỡi câu vàng bên trong nên không đớp.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cả ngày ngồi bên ao câu cá
Hương ấu sen thơm lả tâm hồn
Vì mồi có lẽ quá thơm
Cá nghi có móc nên không đớp bừa
Bài này lấy cá ngụ ý người, cá khôn không đớp mồi, người khôn không dễ dụ dỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thuấn Huyền » Điếu ngư bất đắc