08/08/2020 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta gặp nhau giữa đàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2015 08:34

 

Đôi ta gặp nhau giữa đàng,
Tiền thời chẳng có bạc vàng cũng không.
Lấy chi trả nghĩa đền công,
Lấy cho cho thoả tấm lòng đôi ta.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta gặp nhau giữa đàng