25/01/2020 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa tàn mà lại gặp sương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:11

 

Hoa tàn mà lại gặp sương,
Tôi rầu gặp được người thương hết rầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa tàn mà lại gặp sương