24/09/2021 13:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở nông trường

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 14:32

 

Khi em đến thì mùa xuân chưa đến
Có gì đâu cho ai biết theo về
Giờ anh tới - nông trường cam chín
Mùa xuân con gái đã bên kia!
1985

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Ở nông trường