23/06/2021 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già thập bát phách - đệ 08 phách
胡笳十八拍-第八拍

Tác giả: Thái Diễm - 蔡琰

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 06:32

 

Nguyên tác

為天有眼兮何不見我獨漂流?
為神有靈兮何事處我天南海北頭?
我不負天兮天何使我殊配儔?
我不負神兮神何殛我越荒州?
製斯八拍擬俳優,
何知曲成兮心轉愁!

(第八拍,寫怨天尤神)

Phiên âm

Vi thiên hữu nhãn hề hà bất kiến ngã độc phiêu lưu
Vi thần hữu linh hề hà sự xứ ngã thiên nam hải bắc đầu
Ngã bất phụ thiên hề hà sử ngã thù phối trù ?
Ngã bất phụ thần hề hà cực ngã việt hoang châu ?
Chế tư bát phách nghĩ bài ưu
Hà tri khúc thành hề tâm chuyển sầu!

(đệ bát phách tả oán thiên vưu thần)

Dịch nghĩa

Làm trời có mắt sao không thấy chỉ có mình tôi trôi nổi lưu lạc
Làm thần hiển linh cớ gì đẩy tôi đến đầu trời nam cuối biển bắc
Tôi không chống trời tại sao để tôi thành hôn phối với người khác chủng tộc
Tôi không phụ thần sao thần bắt tôi phải vượt hoang mạc gian truân
Làm thành phách 8 cố gượng vui (như người diễn trò)
Nhưng khi phách đã thành lòng cũng sầu muộn theo.

(phách 8 tả oán trời trách thần)

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Làm trời có mắt trên cao
Nở nhìn tôi phải lao đao xứ người
Thánh thần linh hiển mười mươi
Để tôi lưu lạc cuối trời đầu sông
Lại bắt tôi phải thành thân
Với người khác giống khác phong tục mình
Đất trời sao nở làm thinh
Sa mạc bão cát hàng nghìn dặm xa
Một mình tôi phải vượt qua
Lẻ loi thân gái lỡ sa tay người
Phách 8 nay đã thành lời
Lòng khô dạ héo rã rời con tim.

(phách 8 tả oán trời trách thần)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Diễm » Hồ già thập bát phách - đệ 08 phách