28/06/2022 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 14
14

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 02:49

 

Nguyên tác

五月雨を    
あつめて早し    
最上川

Bản dịch của Vĩnh Sính

Mưa dầm nước cuộn thuyền nan
Mogami chảy dưới tàn lá xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 14