01/10/2023 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như mộng lệnh
如夢令

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2007 22:28

 

Nguyên tác

遙夜沉沉如水,
風緊驛亭深閉;
夢破鼠窺燈,
霜送曉寒侵被。
無寐,
無寐,
門外馬嘶人起。

Phiên âm

Dao dạ trầm trầm như thuỷ,
Phong khẩn dịch đình thâm bế;
Mộng phá thử khuy đăng,
Sương tống hiểu hàn xâm bị.
Vô mị,
Vô mị,
Môn ngoại mã tê nhân khỉ (khởi).

Dịch nghĩa

Đêm khuya chìm lặng như nước
Gió rít, nới quán trạm cửa đóng chặt
Mộng, thấy chuột nhòm đèn
Sương đưa rét buổi sáng lọt vào tới chăn.
Không ngủ được
Không ngủ được
Ngoài cửa có tiếng ngựa hí, người dậy.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đêm vắng im lìm như nước,
Quán trọ gió lùa, đóng chặt.
Mộng vỡ, chuột rình đèn,
Sương sớm lọt chăn, lạnh toát.
Thao thức,
Thao thức,
Ngưa hí, người khua cửa trước.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Như mộng lệnh