15/06/2024 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cảm ơn Chúa quá diệu vời...”
“I thank you God for most this amazing...”

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/05/2022 21:10

 

Nguyên tác

I thank you God for most this amazing
day: for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true dream of sky; and for everything
which is natural which is infinite which is yes

(I who have died am alive again today,
and this is the sun's birthday; this is the birth
day of life and love and wings: and of the gay
great happening illimitably earth)

how should tasting touching hearing seeing
breathing any-lifted from the no
of all nothing-human merely being
doubt unimaginable You?

(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cảm ơn Chúa quá diệu vời
ngày: cho cây cối xanh tươi vươn hồn
trời xanh tươi thắm; và còn
thứ nguyên sinh với cái luôn vô cùng

(Tôi người chết sống lại đây,
mặt trời sinh nhật; thì nay ra đời
ngày sống yêu thương chắp đôi
địa cầu bao chuyện kỳ đời xảy ra)

làm sao cảm thấy quanh ta
bất kỳ hơi thở nấc ra khôn cùng
thảy không-người chỉ đơn thuần
chắc gì tưởng tượng ước chừng được em?

(giờ tai tôi giác ngộ thêm
giờ đôi mắt cũng an nhiên huệ rồi)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » “Cảm ơn Chúa quá diệu vời...”