01/07/2022 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật Lệ hải môn dạ phiếm
日麗海門夜泛

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 15:40

 

Nguyên tác

橫棹烏龍日向昏,
望窮河海徹雲根。
鴈臣萬里朝天闕,
魚子三更唱海門。
滿篋圖書憑斗照,
飽帆忠信聽潮奔。
蘭橈指向沙堤發,
仰面微垣對至尊。

Phiên âm

Hoàng trạo Ô Long nhật hướng hôn,
Vọng cùng Hà hán triệt vân côn (căn).
Nhạn thần vạn lý triều thiên khuyết,
Ngư tử tam canh xướng hải môn.
Mãn khíp đồ thư bằng đẩu chiếu,
Bão phàm trung tín thính triều bôn,
Lan nhiêu chỉ hướng sa đê phát,
Ngưỡng diện Vi[1] viên đối chí tôn.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Thuyền đến Ô Long đã tối mờ,
Sông Ngân trông suốt lớp mây thưa.
Tôi xa muôn dặm về cung khuyết,
Chú lái canh ba rộn tiếng hò.
Tranh, sách may nhờ sao đẩu chiếu,
Lòng trung chỉ sợ nước triều xô.
Chèo lan ngắm thẳng bờ đê tiến,
Ngẩng thấy sao Vi tựa thấy vua.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 370
[1] Sao Vi, tức “Tử vi tiên”, ứng ngôi vua chúa ở hạ giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Nhật Lệ hải môn dạ phiếm