28/09/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân đấy

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:27

 

Rét ngọt. Mùa đông chưa tiễn chân
Mà Xuân cứ tới... Bởi vì Xuân
Nên hồng cứ chín tươi roi rói
Mơ mấy cành hoa cứ trắng ngần

Xuân đấy... chưa nhiều chi trái hoa
Mừng Xuân đã đến hẹn cùng ta
Dẫu còn sương giá, danh thêm mạ
Cho lúa Xuân thêm sắc mượt mà.

Đã chắc cầm tay, mùa gặt mới
Bởi Xuân lên nắng, ấm tình người
Bởi đời ta với Xuân đi tới
Phơi phới. Xuân vui với cuộc đời.
1-1-1984

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Xuân đấy