15/07/2020 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân đấy

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:27

 

Rét ngọt. Mùa đông chưa tiễn chân
Mà Xuân cứ tới... Bởi vì Xuân
Nên hồng cứ chín tươi roi rói
Mơ mấy cành hoa cứ trắng ngần

Xuân đấy... chưa nhiều chi trái hoa
Mừng Xuân đã đến hẹn cùng ta
Dẫu còn sương giá, đanh thêm mạ
Cho lúa Xuân thêm sắc mượt mà

Đã chắc cầm tay, mùa gặt mới
Bởi Xuân lên nắng, ấm tình người
Bởi đời ta với Xuân đi tới
Phơi phới. Xuân vui với cuộc đời.
(1-1-1984)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Xuân đấy