23/03/2023 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hồ Đại
送胡大

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 01:52

 

Nguyên tác

荊門不堪別,
況乃瀟湘秋。
何處遙望君,
江邊明月樓。

Phiên âm

Kinh Môn[1] bất kham biệt,
Huống nãi Tiêu Tương[2] thu!
Hà xứ dao vọng quân?
Giang biên minh nguyệt lâu.

Dịch nghĩa

Ở Kinh Môn đã không nỡ lòng từ biệt,
Huống nữa thu lại về trên vùng Tiêu Tương.
Biết ở nơi nào nhìn xa trông ngóng anh?
Đó là nơi lầu trăng sáng bên sông.

Bản dịch của Tản Đà

Non Kinh biệt đã đau lòng,
Nữa chi thu lại hai dòng Tiêu, Tương!
Nhớ anh, xa ngóng dặm trường,
Bên sông dưới bóng trăng suông tựa lầu.
Hồ Đại thân thế không rõ.

Nguồn: Báo Ngày nay, số 122, 7-8-1938
[1] Nay là huyện Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc.
[2] Tên trấn chỗ hai sông Tiêu và sông Tương hợp lưu để chảy vào hồ Động Đình, tỉnh Hồ Nam. Chỗ này phong cảnh rất thê lương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tống Hồ Đại