03/07/2022 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục bát tháng sáu

Tác giả: Trần Dạ Từ - Lê Hạ Vĩnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 00:57

 

Ngày mưa lũ giọng sông hồ
Lòng nghiêng mái dột màn thưa mặt người

Cây buồn nặng lá chia phôi
Hồn đưa tiễn cũng vừa thôi nghẹn ngào

Ngồi coi đời sắp thương đau
Anh nghe tóc nhỏ mang sầu tương lai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dạ Từ » Lục bát tháng sáu