18/09/2020 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thì đi cấy lấy công

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/10/2015 23:35

 

Em thì đi cấy lấy công
Để anh nhổ mạ tiền chung một lòi[1]
Đem về cho bác mẹ coi
Làm con phải thế em ơi
Khảo dị:
Em thì đi cấy lấy công
Để anh nhổ mạ tiền chung một lòi
Đem về cho bác mẹ xơi
Làm con phải thế em ơi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Dây xâu đồng tiền cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em thì đi cấy lấy công