26/05/2024 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 09
秦州雜詩其九

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:41

 

Nguyên tác

今日明人眼,
臨池好驛亭。
叢篁低地碧,
高柳半天青。
稠疊多幽事,
喧呼閱使星。
老夫如有此,
不異在郊垌。

Phiên âm

Kim nhật minh nhân nhãn,
Lâm trì hảo dịch đình.
Tùng hoàng đê địa bích,
Cao liễu bán thiên thanh.
Trù điệp đa u sự,
Huyên hô duyệt sứ tinh.
Lão phu như hữu thử,
Bất dị tại giao đồng.

Dịch nghĩa

Hôm nay làm sáng mắt người,
Tới bên ao thấy thích nhà dành cho quan chức tạm trú.
Bụi tre xanh biếc thấp dưới đất,
Bờ liễu cao xanh vươn lên nửa trời.
Chồng chất bao nhiêu điều buồn,
Nhộn nhịp các sứ giả nhà vua qua lại như sao.
Tôi đây nếu mà có cái đó,
Không dễ gì mà ở nơi đìu hiu.

Bản dịch của mailang

Nay sáng mắt thiên hạ,
Bên ao thích dịch đình.
Biếc tre còng sát đất,
Liễu vút nửa trời xanh.
Chồng chất bao lo lắng,
Sứ như sao rộn thành,
Lão phu mà có thế,
Há mỗi ở đồng quanh.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 09