28/11/2021 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ không màu

Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 29/04/2009 06:51

 

Bao năm lăn lộn với đời
Nàng Thơ đã chết trong tôi mất rồi.

Ai ngờ đến phút tàn hơi
Em còn trở lại cất lời xót xa.

Lạc nhau giữa Cõi Người Ta
Nợ em từ thuở lên ba khóc cười.

Xin cho tôi được làm Người
Như bao Người - Dưới mây trời cần lao.
Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nhuận Cầm » Thơ không màu