19/01/2021 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Éo le khôn khéo đặt bày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 17:40

 

Éo le khôn khéo đặt bày,
Làm chay phá ngục mới hay dối người.
Dối ai dễ dối được Trời,
Hễ mà Trời biết có ngày chết oan.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Éo le khôn khéo đặt bày