18/09/2020 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công anh xe chỉ uốn cần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:26

 

Công anh xe chỉ uốn cần,
Vì chưng trời động con cá lần ra khơi.
Khảo dị:
Ngồi buồn xe chỉ uốn cần,
Chỉ xe chưa đặng cá lần ra khơi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Công anh xe chỉ uốn cần