09/12/2022 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều quê

Tác giả: Phạm Đạo

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2019 21:05

 

Mặt trời xua đàn chim về tổ
Sông lúa vàng đang đổ về đâu
Rung rinh uyển chuyển ngọn cau
Vấn vương hương lúa tìm màu chiều quê
Bắc Kinh, 10/1961

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo » Chiều quê