25/01/2022 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái lấy chồng già

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2015 13:27

 

Mười hai bến nước biết đâu là
Thèm lấy trai tơ, lấy cụ già
Gối phụng đã ưng vầy tuổi hạc
Giao loan chi thẹn lúc canh gà
Ra đường chúng tưởng tình ông cháu
Đóng cửa ai ngờ thú nguyệt hoa
Duyên nợ thày nay mà cũng ngộ
Ai đời con gái lấy ông tra (già)
Trong Một tấm lòng của Quách Tấn, hai câu cuối được in là:
Xuân vẫn còn dài, duyên vẫn nặng
Mừng nay cô nó đặng lên bà
Nguồn: Báo Sài Gòn, số 22-12-1935

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Gái lấy chồng già