11/08/2020 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 62
62

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 27/01/2011 23:57

 

Nguyên tác

"What is there but the sky, O Sun, that can hold thine image?"

"I dream of thee, but to serve thee I can never hope," the dewdrop wept and said, "I am too small to take thee unto me, great lord, and my life is all tears."

"I illumine the limitless sky, yet I can yield myself up to a tiny drop of dew," thus the Sun said; "I shall become but a sparkle of light and fill you, and your little life will be a laughing orb."

Bản dịch của Đào Xuân Quý

“Hỡi Vầng dương
ngoài trời xanh này ra
thì trên đời này
còn vật gì
có thể giữ được hình ảnh của ngươi chăng?”
Giọt sương khóc lóc và than:
“Tôi mơ tưởng đến người.
Nhưng tôi thật không bao giờ hy vọng
có thể được phục vụ người.
Tôi quá là bé bỏng
thì làm sao ôm hết được người
Và đời tôi chỉ là dòng nước mắt”.
Và Vầng dương đã nói:
“Ta soi sáng cả bầu trời bao la vô tận
thế nhưng ta có thể hiến cả mình ta
cho một giọt sương bé bỏng.
Ta sẽ biến thành một ánh lửa cỏn con
chiếu toả khắp mình ngươi.
Và cuộc đời bé bỏng của ngươi
sẽ là một giọt cười hoan hỉ”.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 62