16/10/2021 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Dương Vương miếu
安陽王廟

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 22/03/2020 18:28

 

Nguyên tác

螺城已矣江山古,
夜嶺依然廟宇新。
靈雀至今猶顯異,
當初龜爪屬何人。

Phiên âm

Loa thành dĩ hĩ giang sơn cổ,
Dạ Lĩnh[1] y nhiên miếu vũ tân.
Linh tước[2] chí kim do hiển dị,
Đương sơ quy trảo thuộc hà nhân.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thành Loa, sông núi mịt mờ
Xanh tươi Dạ Lĩnh, miếu thờ còn nguyên
Chim công thuở trước vẫn thiêng
Vuốt rùa năm ấy chiếm riêng, kẻ nào?
Nguyên chú: Trước khe có núi Mộ Dạ (Nghệ An), trên núi có đền thờ An Dương Vương; vương đã đắp thành Ốc, chưa bao lâu thì bị thất thủ, tuy mệnh trời chỉ có thế mà khí thiêng vẫn còn. Đến nay, chim công múa trước sân, không ai dám phạm đến. Tục truyền nỏ rùa mất lẫy, chưa đủ tin lắm.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Thơ văn Phạm Văn Nghị, NXB Khoa học xã hội, 1979
[1] Tức núi Mộ Dạ ở Diễn Châu, Nghệ An.
[2] Tương truyền ở núi Mộ Dạ có rất nhiều chim công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » An Dương Vương miếu