07/10/2022 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4
愼思自和甫爱蓮亭歸有詩邀次韻其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:39

 

Nguyên tác

春江曲曲水悠悠,
風物年年送薄遊。
俗事升沉君莫問,
煙波深処有虚舟。

Phiên âm

Xuân giang khúc khúc thuỷ du du,
Phong vật niên niên tống bạc du.
Tục sự thăng trầm quân mạc vấn,
Yên ba thâm xứ hữu hư chu.

Dịch nghĩa

Sông xuân uốn khúc nước vời vợi,
Cảnh vật hằng năm đưa khách chơi.
Việc đời chìm nổi anh đừng hỏi,
Nơi khói sóng vắng lặng có chiếc thuyền không.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Uốn khúc sông xuân, nước lặng lờ,
Năm năm cảnh vật đón người thơ.
Nổi chìm chuyện thế xin đừng hỏi,
Khói sóng nơi xa, nhẹ lá đò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4