30/11/2020 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nghe tiếng hát đâu đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:21

 

Anh nghe tiếng hát đâu đây
Anh về đóng chiếc tàu tay đi tìm
Trên thì lồng chim, dưới thì gà chọi
Anh hát câu này bằng gọi em ra
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh nghe tiếng hát đâu đây