28/11/2022 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu bài 04

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2016 00:25

 

Gánh nặng quân thần đặng mấy vai,
Biết đem gan ruột gửi vào ai.
Mất còn vẫn giữ lòng đeo đuổi,
Thua được không sờn miệng mỉa mai.
Thút mút non sông tơ một sợi,
Vẽ vời trung nghĩ bút trăm ngòi.
Đèn khuya rượu dã ngâm đôi vận,
Giọt lệ câu thi chấp vắn dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu bài 04