23/03/2023 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giặc ở Bắc Việt

Tác giả: Nguyễn Nhược Thị - 阮若氏

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 12:41

 

Tây, Tàu ỷ thế dọc ngang,
Thêm đoàn Bắc Khấu quân ngoan cùng dòng.
Song nhờ chế biến khéo dùng,
Chòm ong, lũ kiến đều cùng quét thanh.
Vua Tàu tuy có giúp binh,
Lấy rồi việc cũng khoe mình rằng công.
Giặc chưa tắt, việc chưa xong,
Biết bao tiền của cấp cung hao phiền,
Mấy năm sau mới chút yên,
Tàu vừa dẹp đặng, Tây liền lại gây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Nhược Thị » Giặc ở Bắc Việt