28/11/2021 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang biên tinh nguyệt kỳ 1
江邊星月其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 00:47

 

Nguyên tác

驟雨清秋夜,
金波耿玉繩。
天河元自白,
江浦向來澄。
映物連珠斷,
緣空一鏡升。
餘光隱更漏,
況乃露華凝。

Phiên âm

Sậu vũ thanh thu dạ,
Kim ba cảnh Ngọc Thằng.
Thiên hà nguyên tự bạch,
Giang phố hướng lai trừng.
Ánh vật liên châu đoạn,
Duyên không nhất kính thăng.
Dư quang ẩn cánh lậu,
Huống nãi lộ hoa ngưng.

Dịch nghĩa

Đêm thu trong bỗng có cơn mưa rào,
Ánh trăng vàng làm rực rỡ sao Ngọc Thằng.
Giải Ngân Hà tự nó sáng rồi,
Nơi bến sông nước đang dâng dần.
Chuỗi ngọc vụn soi sáng vạn vật,
Một tấm gương sáng treo trên không.
Ánh sáng thừa đâu đó giỏ giọt,
Hoá ra là hạt móc ngưng đọng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đêm thu trong, mưa rào,
Ngọc Thằng, sóng vàng rọi.
Sông Ngân tự sáng ngời,
Bến sông, triều cường tới.
Ngọc vỡ ánh khắp nơi,
Một gương treo cao vọi.
Giọt sáng giỏ nơi nào,
Hoá ra hạt móc dội.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang biên tinh nguyệt kỳ 1