06/10/2022 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió nói gì
Balada de lo que el viento dijo

Tác giả: Rafael Alberti

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2013 21:43

 

Nguyên tác

La eternidad bien pudiera
ser un río solamente,
ser un caballo olvidado
y el zureo
de una paloma perdida.

En cuanto el hombre se aleja
de los hombres, viene el viento
que ya le dice otras cosas,
abriéndole los oídos
y los ojos a otras cosas.

Hoy me alejé de los hombres,
y solo, en esta barranca,
me puse a mirar el río
y vi tan sólo un caballo
y escuché tan solamente
el zureo
de una paloma perdida.

Y el viento se acercó entonces,
como quien va de pasada,
y me dijo:
La eternidad bien pudiera
ser un río solamente,
ser un caballo olvidado
y el zureo
de una paloma perdida.

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Dòng sông trôi
Trôi về nơi vĩnh cửu
Vó ngựa phi
Kẻ lãng tử quên đời
Bồ câu mái
Đang âm thầm hò hẹn
Âm thanh nào như lạc lõng chơi vơi

Một người đi
Để sầu cho bè bạn
Gió mang lời quyến rũ đến nơi xa
Chàng mở hết tấm lòng bao dung đó
Để đón mời theo những bước bôn ba

Hôm nay mình ra đi
Cũng chia xa bè bạn
Bên khe núi có gì?
Vẫn dòng sông năm tháng

Thân một mình một ngựa
Lắng nghe tiếng thầm thì
Bồ câu ơi, xin hẹn
Tiếng vọng của người đi
Rồi cơn gió đến gần
Như có ai bước qua
Thàm thì lời nhắn gửi:
Chỉ một dòng sông trôi
Trôi về nơi vĩnh cửu
Vó ngựa phi
Kẻ lãng tử quên đời
Bồ câu mái
Đang thầm thì hò hẹn
Âm thanh nào như lạc lõng chơi vơi
Nguồn: Thơ tình, Liễu Nga Đoan, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rafael Alberti » Gió nói gì