03/12/2021 22:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn cao
巫山高

Tác giả: Lý Đoan - 李端

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2008 07:52

 

Nguyên tác

巫山十二重,
皆在碧空中。
回合雲藏日,
霏微雨帶風。
猿聲寒渡水,
樹色暮連空。
愁向高唐去,
千秋見楚宮。

Phiên âm

Vu Sơn thập nhị trùng,
Giai tại bích không trung.
Hồi hợp vân tàng nhật,
Phi vi vũ đới phong.
Viên thanh hàn độ thuỷ,
Thụ sắc mộ liên không.
Bi hướng Cao Đường khứ,
Thiên thu kiến Sở cung.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Một dãy mười hai ngọn chập chùng,
Vu Sơn sừng sững giữa không trung.
Mây quanh cuộn cuộn vầng dương lịm,
Mưa tuyết giăng giăng nét gió cong.
Tiếng vượn lạnh vang trong tiếng suối,
Màu cây chiều xuống lẫn màu không.
Cao Đường nghĩ xót khi ly biệt,
Tình ý ngàn thu gởi Sở cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đoan » Vu sơn cao