24/10/2021 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1
送朝鮮國使其一

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 09:58

 

Nguyên tác

異邦合志亦同方,
學術本從先素王。
完福共欣歌五善,
逸才偏愧乏三長。
側釐白錘交投贈,
端委洪疇覓表章。
信筆書黃終歉歉,
粲花清論過揄揚。

Phiên âm

Dị bang hợp chí diệc đồng phương,
Học thuật bản tòng Tiên Tố Vương.
Hoàn phúc cộng hân ca ngũ thiện[1],
Dật tài thiên quý phạp tam trường[2].
Trắc ly, bạch truỵ giao đầu tặng,
Đoan uỷ[3], hồng trù mịch biểu chương.
Tín bút thư hoàng chung khiểm khiểm,
Xán hoa thanh luận quá du dương.

Dịch nghĩa

Khác bang nhưng hợp chí, cũng cùng một hướng,
Học thuật vốn cùng theo Tiên Tố Vương.
Cùng vui với cái phúc được trọn vẹn, ca lên bài ca ngũ thiện,
Riêng thẹn cho mình đem khoe tài năng mà lại không đủ tam trường.
Giấy trắc ly và giấy bạch truỵ trao tặng lẫn nhau,
Phép đoan uỷ và phép hồng trù tìm thấy ở biểu chương.
Thả sức viết văn sửa chữ, thật uyển chuyển,
Miệng tươi như hoa luận bàn, rõ ràng lại quá đề cao.
Bài thơ này được làm trong thời gian gặp gỡ giữa Lê Quý Đôn với các sứ thần Triều Tiên năm 1761 tại Bắc Kinh (Yên Kinh).

Nguồn: Nguyễn Minh Tuân, “Thêm bốn bài thơ xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ thần Triều Tiên,” Tạp chí Hán Nôm, số 4/1999
[1] Năm điều hay. Sách Tả truyện nói, nhân điều vua dạy mà biết được năm điều hay: đi hỏi han đạo phải, đi thăm hỏi thân thích, đi hỏi nghi lễ, đi hỏi chính sự, đi mưu tính việc khó khăn hoạ nạn.
[2] Ba điều sở trường. Chưa rõ điển.
[3] Nguyên chú: Lai Bác bảo cử Thái Bá khởi đầu giao cho sửa trị công việc nước Ngô. Nước ta cũng có cửu trù của Cơ Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1