24/07/2024 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật đăng Ngô Công đài thượng tự viễn diểu
秋日登吳公臺上寺遠眺

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 02:17

 

Nguyên tác

古臺搖落後,
秋日望鄉心。
野寺人來少,
雲峰水隔深。
夕陽依舊壘,
寒磬滿空林。
惆悵南朝事,
長江獨至今。

Phiên âm

Cổ đài dao lạc hậu,
Thu nhật vọng hương tâm.
Dã tự nhân lai thiểu,
Vân phong thuỷ cách thâm.
Tịch dương y cựu luỹ,
Hàn khánh mãn không lâm.
Trù trướng Nam Triều[1] sự,
Trường Giang độc chí kim.

Dịch nghĩa

Ngôi đài cổ đã hoang phế từ lâu nay
Trời mùa thu làm người ta nhớ đến quê hương
Chùa hoang sơ ít có ai lai vãng
Cách dòng nước sâu nhìn ngọn núi mây bao phủ
Tịch dương chiếu trên những thành trì xưa cũ
Tiếng chuông ngân lạnh lẽo vang đầy trong rừng trống
Lòng nghe thương cảm đến chuyện Nam Triều thời xưa
Dòng Trường Giang vẫn trôi cho đến bây giờ

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cổ đài trong cảnh hoang lương
Thu sang, vào ngắm nhớ thương quê nhà
Chùa đồng vắng kẻ lại qua
Sông sâu, mây núi cách xa đôi đường
Luỹ xưa dưới bóng tà dương
Khánh ngân vẳng khắp rừng hoang lạnh lùng
Nam Triều sự nghiệp buồn không
Ngày nay còn lại một dòng Trường Giang
Ngô Công đài: đài nằm ở phía bắc thành Dương Châu, huyện Giang Tô, tỉnh Giang Tô. Đời Nam Triều, tướng nhà Trần là Ngô Minh Triệt xây đài và làm chùa, đời sau gọi là đài Ngô Công.

[1] Nam Triều (420-589) gồm bốn triều đại do bốn dòng họ khác nhau nắm quyền thống trị. Đó là: Tống, Tề, Lương, Trần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Thu nhật đăng Ngô Công đài thượng tự viễn diểu