19/04/2021 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn cảnh
晚景

Tác giả: Mạc Đĩnh Chi - 莫挺之

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 17:20

 

Nguyên tác

空翠浮煙色,
春藍發水紋。
墻烏啼落照,
野雁送歸雲。
漁火前灣見,
樵歌隔岸聞。
旅顏悲冷落,
借酒作微醺。

Phiên âm

Không thuý phù yên sắc,
Xuân lam phát thuỷ văn.
Tường ô đề lạc chiếu,
Dã nhạn tống quy vân.
Ngư hoả tiền loan kiến,
Tiều ca cách ngạn văn.
Lữ nhan bi lãnh lạc,
Tá tửu tác vi huân.

Dịch nghĩa

Sắc khói nổi giữa màu biếc của nền trời,
Sóng nước gợn giữa màu xanh của mùa xuân.
Quạ đầu tường kêu trong nắng chiều,
Nhạn ngoài đồng tiễn đám mây về.
Nhìn thấy lửa thuyền câu trước vũng,
Nghe tiếng ca người hái củi bên kia bờ sông.
Vẻ mặt lữ khách buồn ủ ê,
Mượn chén rượu để say chếnh choáng.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Chơi vơi khói biếc khung trời,
Chiều xuân nước gợn sông trôi lững lờ.
Ðầu tường quạ réo vầng ô,
Nhạn xa đồng vắng tiễn đưa mây về.
Thuyền câu đóm lửa lập lòe,
Tiếng tiều văng vẳng bờ khe hát buồn.
Mặt rầu lữ khách cô đơn,
Tàng tàng hơi rượu đỡ cơn rét chiều.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạc Đĩnh Chi » Vãn cảnh