01/10/2022 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim chào mào
Robin

Tác giả: Khuyết danh Anh

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2019 08:02

 

Nguyên tác

Robin sang sweetly
When the days were bright:
‘Thanks, thanks for summer,’
He sang with all his might.

Robin sang sweetly,
In the autumn days,
‘There are fruits for everyone;
Let all give praise.’

In the cold and wintry weather,
Still hear his song:
‘Somebody must sing,’ said Robin
‘Or winter will seem long.’

When the spring came back again,
He sang, ‘I told you so!
Keep on singing through the winter
It will always go.’

Bản dịch của Thái Bá Tân

Những ngày hè đầy nắng
Líu lo và say mê
Con chim chào mào hót:
“Xin cảm ơn mùa hè!”

Những ngày thu vàng dịu
Chào mào hót mê say:
“Ai cũng đủ hoa quả
Hãy ngợi ca điều này!”

Những ngày đông giá rét
Chim vẫn hót: “Có ai
Phải có ai đó hát
Không, mùa đông sẽ dài!”

Xuân đến, chim lại hót
“Tôi đã nói rồi mà
Mùa đông có người hát
Cái lạnh sẽ nhanh qua!”
Nguồn: Chuyến du hành của những giọt nước (thơ thiếu nhi song ngữ), Nhiều tác giả, Thái Bá Tân dịch, NXB Kim Đồng, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Anh » Chim chào mào