23/10/2021 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Giang Nam
憶江南

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 08:26

 

Nguyên tác

昏鴉盡,
小立恨因誰?
急雪乍翻香閣絮,
輕風吹到膽瓶梅。
心字已成灰。

Phiên âm

Hôn nha tận,
Tiểu lập hận nhân thuỳ?
Cấp tuyết sạ phiên hương các nhứ.
Khinh phong xuy đáo đảm bình mai,
Tâm tự dĩ thành hôi.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Chim quạ hoàng hôn hết
Đứng không hận vì ai?
Tuyết bay chợt quấn hương quấn quýt
Gió lùa nhẹ thổi bình phong ngoài
Tấm lòng tro lạnh rồi
Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Ức Giang Nam